Rapporten

PSC-Open Huis werkt met haar deelnemers structureel rond armoedebestrijding. Dit is een moeilijk en intensief proces. Mensen met armoede-ervaring delen hun moeilijkheden, zaken waar ze op vastlopen en hun expertise. Dit vraagt vertrouwen en gebeurt vaak in kleine stapjes.

Uit de getuigenissen van de deelnemers aan de focusgroepen (werkgroep Verzet-je) worden tendensen en gelijkenissen gefilterd die later dienen in de opbouw van een eindrapport.

De meeste eindrapporten komen tot stand na samenwerking met partnerorganisaties die de expertise en aanbevelingen implementeren in hun eigen werking of die mee signaleren aan beleid of samenleving.

U kunt de rapporten downloaden. Contacteer ons gerust wanneer u vragen heeft over een van de thema's.

Signalen bundel covid-19 (deel 3).pdf

Signalenbundel Corona (deel 3)

November 2020

Signalen bundel covid-19 (DEEL 2).pdf

Signalenbundel Corona (deel 2)

September 2020

Singanlen-bundel Open Huis (covis-19).pdf

Signalenbundel Corona

Juni 2020

dossier wonen 2019-2020.pdf

2019 - 2020

Telefoonbezoekje

2018

Dementie en armoede

2016

Tandzorg bij kansarmen

2011

Laat je Tanden Zien

2015

Thuiszorg op maat in het kader van kansarmoede

2014

Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede

2013

Vroeger nadenken over later

2013


Rookstop

2009